Czym zajmuje się notariusz kraków?

Sprzedaż nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości jest finalizowana poprzez zawarcie specjalnej umowy pomiędzy sprzedającym a kupującym w formie aktu notarialnego, którą sporządza notariusz kraków. Oprócz umowy sprzedaży, warto również podpisać umowę przedwstępną, którą również przygotowuje notariusz kraków. Taka forma reguluje ustalenia dotyczące sprzedaży i daje pewność o jej realizacji, w przypadku niewywiązania się z jej warunków którejkolwiek ze stron dochodzi do czynności prawnych.

notariusz kraków

Notariusz – Intercyza

Intercyza to małżeńska umowa, która zapewnia rozdzielność majątkową. Za jej przygotowanie odpowiedzialny jest notariusz kraków, a jej podpisanie oznacza, że małżonkowie będą zarządzać odrębnymi majątkami.

Intercyzę mogą podpisać obecni lub przyszli małżonkowie i może ona mieć charakter dokumentu wyłączającego, rozszerzającego lub przywracającego w zależności od ich oczekiwań. Należy jednak pamiętać, że aby umowa była ważna w świetle prawa, przy jej podpisaniu musi być obecny notariusz kraków.

Kwestie spadkowe

Sprawy dotyczące spadku mogą być realizowane przed sądem lub w kancelarii notarialnej. Druga opcja jest o wiele łatwiejsza i pozwala szybciej zakończyć postępowanie. Ważne, aby u notariusz kraków pojawiły się wszystkie osoby, którym przysługuje spadek. Wyrażenie przez nich zgody oraz umieszczenie odpowiedniej opłaty sprawia, że za sprawę spadkową będzie odpowiedzialny notariusz kraków.

W przypadku sporów wśród stron odnośnie spadku, pozostaje im droga sądowa. Jednak jest to proces długotrwały i o wiele bardziej kosztowny.