Z jakiego powodu pielęgniarki wyjeżdżają z Polski?

Ostatnio jak nie ulega wątpliwości o pracy pielęgniarek niesłychanie bardzo dużo się mówi. Wynika to z faktu bardzo niskich zarobków nieadekwatnych do ich zadań. Coraz to więcej pań wyjeżdża za granicę, ponieważ warunki roboty są o wiele lepsze a płaca zadowalająca. Praca w Niemczech dla pielęgniarek to kłopotliwy kwestia. Aktualnie w naszych szpitalach brakuje personelu, a pielęgniarki, które pozostały w kraju pracują nawet na dwóch etatach. Przeszukując net, znajdziemy mnóstwo obwieszczeń oferujących pracę personelowi lekarskiemu. Głównie pielęgniarki zarabiają dwa i pół tysiąca złotych brutto. W celu porównania pielęgniarki w Niemczech otrzymują mniej więcej dziewięciu tysięcy na rękę. Rozbieżność istnieje gigantyczna, przez co w naszym kraju będzie brakować ich opieki. Odkąd Polska wkroczyła do Unii Europejskiej, pielęgniarki bywają zaciekawione wyjazdami do innych państw. Bardzo wiele osób kończących studia pielęgniarskie, natychmiast ubiega się o wydanie poświadczenia o uznaniu zdolności do wykonywania fachu w krajach Unii Europejskiej.

Praca dla pielęgniarek w Niemczech
Krajem do jakiego notorycznie wyjeżdżają polskie pielęgniarki są Republika Federalna Niemiec. Otrzymują w tamtym miejscu mniej więcej dwóch tysięcy euro. Zazwyczaj oferowane są także bezpłatne kursy języka. Polskie pielęgniarki pracują nie tylko w szpitalach ale także w domach opieki socjalnej. Też prywatne osoby zatrudniają personel medyczny do opiekuńczości między innymi nad starszymi rodzicami czy dziadkami. W Niemczech pielęgniarki posiadają zagwarantowane godne warunki lokalowe oraz społeczne. Pielęgniarki wyjeżdżające za granicę muszą znać język, mieć dyplom licencjata czy też magistra pielęgniarstwa, potwierdzenie o niekaralności, poświadczenia roboty. Nasze polskie społeczeństwo będzie posiadało coraz to gorszą ochronę szpitalną, ponieważ będzie jej wręcz brakowało. Jesteśmy dzisiaj
starzejącym się, z niejakiej strony nasz okres życia jest wydłużony, poprzez rozwiniętą medycynę, jednakże coraz więcej chorób rodzaju nowotwory, ogranicza funkcjonowanie. Nieodzowna bywa profesjonalna pomoc medyczna. To nasz rząd musi zaprosić pielęgniarki do pozostania w państwie, poprzez dostojne zrekompensowanie.

Źródło: senior-care.pl