Rozwój mowy dziecka

Każde dziecko rozwija się w swoim własnym tempie, które zależy od wielu różnych czynników. Tak jak zdolności psychomotoryczne, nauka raczkowania czy chodzenia, tak i mowa rozwija się w różnym czasie. Istnieją jednak pewne etapy tego rozwoju, które warto znać. Oczywiście początkowo każde dziecko porozumiewa się z otoczeniem poprzez krzyk i płacz. Po kilku miesiącach pojawia się tak zwane głużenie i melodyjne wokalizacje. Pojawiają się pierwsze słyszalne głoski wargowe, a w dalszej kolejności proste sylaby złożone ze spółgłosek i samogłosek, jak najbardziej wyczekiwane przez rodziców ma-ma czy ta-ta. Na początku wydawane dźwięki są mimowolne. Świadome gaworzenie pojawia się zazwyczaj przed 9 miesiącem życia, o ile oczywiście dziecko nie ma problemów ze słuchem. Jeśli więc w tym wieku zauważalne jest pewne opóźnienie umiejętności dziecka w tym zakresie, wskazane jest aby przyjrzał mu się logopeda Kraków oferuje duży wybór jeśli chodzi o tego typu specjalistów. Logopeda u dzieci jeszcze niemówiących jest w stanie określić ich rozwój sprawności komunikacyjnych, a także wypracować metody motywacji dziecka do komunikacji werbalnej. U starszych dzieci, które już mówią logopeda zajmuje się diagnozą oraz leczeniem różnego rodzaju wad wymowy. Uczy on prawidłowego wymawiania różnego rodzaju zgłosek dźwięcznych i bezdźwięcznych. Dzieje się to poprzez różnego rodzaju ćwiczenia. Czasami problemy z mową mogą być wynikiem różnego rodzaju nieprawidłowości w zakresie rozwoju aparatu mowy, jak na przykład nieprawidłowa budowa języka czy zgryzu. Również niektóre choroby jak na przykład zespół aspergera, powiększone migdałki, zatkane kanały słuchowe mogą być przyczyną problemów w rozwoju zdolności komunikacyjnych u dziecka. Logopeda jest w stanie zdiagnozować te problemy i zalecić odpowiednią formę terapii lub leczenia.
logopeda Kraków