Przepisy dotyczące wykorzystywania układu adblue.

Każdego dnia tysiące autobusów ciężarowych wypuszcza do atmosfery bez miar skażeń, w tym związki trujące, mutagenne a także kanceroogenne, produkując przeważnie w rejonach miejskich gęstszą od powietrza zawiesinę – smog.

Od 2005 roku nakazy dotyczące samochodów z silnikami diesela (wysokoprężnymi) w Europie wskazały rygorystyczne limity emisji NOx (tlenków azotów). Dotknęło to szczególnie producentów dużych aut ciężarowych, byli zmuszeni przeanalizować na nowo układy wydechowe swych pojazdów. W związku z tym, jeszcze większa liczba tych pojazdów jest zaopatrzonych w system SCR w układzie wydechowym.

System SCR przy zastosowaniu technologi AdBlue wywołuje złagodzenie emisji NOx, które pobudzają naczelne źródło skażeń środowiska i smogu w miejscowościach. Pokrótce, funkcjonuje to w tego typu sposób, iż elektronicznie regulowany ustrój wtryskuje miksturę AdBlue do układu wydechowego przed przyśpieszaczem SCR, gdzie w w efekcie podgrzania oraz reakcji chemicznych ze spalinami trujące cząsteczki NOx w spalinach są rozkładane na neutralny azot a także wodę i w postaci pary uwalniane do środowiska.

I wprawdzie AdBlue jest wspierające dla atmosfery- pokaźnie zwiększa cenę użytkowania czterokołowca, stąd pojawiają się zakłady mechaniczne, proponujące tzw. „adblue emulator„, powodujący wyłączanie adblue. taki adblue emulator emuluje, a więc pozoruje ścisłe funkcjonowanie systemu, emitując do silnika informacje o adekwatnym jego działaniu, chociaż realnie wywoła wyłączanie adblue. W wyniku tego narasta wysyłanie spalin, wskutek tego zanieczyszczeń. W znacznych wozach ciężarowych z uwagi na obowiązujące prawo, szczególnie na zachodzie, powodować to może dotkliwe kary finansowe – dla kierującego wehikułem, jak i posiadacza.

wyłączanie Adblue

Decydowanie się na adblue emulator na ogół jest tłumaczone wzmożoną zawodnością i ceną serwisowania, które przekraczają rentowność systemu. Tymczasem, stopowanie adblue w wozach ciężarowych zostaje karalne, bowiem regulacje prawne mówią o NAKAZIE użytkowania AdBlue w samochodach ciężarowych, ażeby były w stanie dopełniać normy emisji spalin. I choć wywołuje to konkretny spór, bo działalność fachowych zakładów proponujących zastopowanie adblue- nie jest to uzasadnienie dla służb, jakie wykażą adblue emulatory w wozach ciężarowych.