O jakich formalnościach należy pamiętać przed rozpoczęciem budowy?

Konieczność uzyskania pozwolenia na budowę

Przed rozpoczęciem budowy należy uzyskać pozwolenie na budowę. Jest to dokument, który potwierdza, że projekt budowlany został zatwierdzony przez odpowiednie władze i można go wykonać. Pozwolenie na budowę jest wydawane przez starostwo powiatowe lub urząd miasta. Aby je otrzymać, trzeba złożyć odpowiedni wniosek oraz dołączyć do niego projekt budowlany.

Pozwolenie na budowę jest ważne przez okres 3 lat od daty jego wydania. Jeśli w tym czasie nie rozpoczniesz prac budowlanych, będzie ono unieważnione i będzie trzeba je ponownie ubiegać.

Ustalenia dotyczące warunków zabudowy

Kolejnym krokiem jest ustalenie warunków zabudowy. Warunki te są określane przez gminę i regulują m.in. sposób zagospodarowania terenu, rodzaj materiałów budowlanych, kształt dachu czy kolorystykę elewacji.

Warunki zabudowy są ważne przez okres 5 lat od daty ich wydania. W tym czasie musisz stosować się do określonych wymogów i nie możesz ich zmieniać bez uprzedniego uzyskania nowego pozwolenia.

Zgoda sąsiadów

Jeśli planujesz budować dom lub inny obiekt na działce granicznej ze sąsiadem, musisz ustalić z nim warunki tej inwestycji. Musisz m.in. ustalić, czy będzie on miał dostęp do swojej posesji podczas trwania robót oraz czy będzie mógł skorzystać z infrastruktury technicznej (np. kanalizacji).

Aby uniknąć problemów prawnych, warto sporządzić umowę między Toba a Twoim sąsiadem i podpisać ją przed rozpoczeciem budowy. Umowa ta powinna określać warunki inwestycji oraz ewentualne odszkodowanie dla sąsiada.