Czy warto wkładać w leasing

Leasing pochodzi od angielskiego wyrazu lease i znaczy dzierżawić. Leasing to porozumienie związków cywilnoprawnych. Leasing aut osobowych polega na wynajmowaniu ich jednostce prowadzącej działalność gospodarczą.leasing Z leasingu używa mnogość przedsiębiorców. W Polsce leasing liczy na odpłatnym użytkowaniu wozu przez leasingobiorcę. Leasing zdoła rozszerzać także leasing samochodów dostawczych oraz ciężarowych. Leasing samochodu osobowego zdołamy rozdzielić na leasing operacyjny, pieniężny, zwrotny oraz konsumencki. W trafie leasingu operacyjnego, samochód jest częścią majątku leasingodawcy. W pieniężnym zaliczany jest do dostatku leasingobiorcy. W leasingu zwrotnym firma nie dysponuje gotówką, a posiada środki trwałe i daruje je za gotówkę. Leasing konsumencki określany mianem jest również prywatnym. W Polsce ten gatunek zachodzi nieczęsto i adresowany jest do osób, jakie nie prowadzą działalności gospodarczej. Leasing jesteśmy w stanie podzielić na prosty oraz pośredni. W bezpośrednim producent zawiera umowę wprost z użytkownikiem. W przypadku leasingu pośredniego udział bierze przedsiębiorstwo leasingowe. leasing samochodów osobowych przynosi możliwość rozliczenia podatku VAT oraz obniżenie obciążeń podatkowych. Nie wymaga od przedsiębiorcy inwestycji dużego kapitału. Na ogół leasingowi podlegają obiekty konsumpcyjne, Posiadłości i obiekty inwestycyjne. Umowa leasingu regulowana jest w przepisach Kodeksu cywilnego. Leasing samochodu jest korzystniejszy od kredytu oraz związany jest z mniejszymi formalnościami. w czasie leasingu właścicielem samochodu jest firma leasingowa. Wiąże się to z miarodajnymi ograniczeniami. Na przykład samochodu nie mogą korzystać osoby trzecie. Przedsiębiorcy biorący leasing mogą dostać m. in. automobil zastępczy. Leasing przeznaczony jest dla małych oraz średnich firm. Jedną z najogromniejszych wad leasingu jest zagrożenie utraty pieniędzy w przypadku bankructwa przedsiębiorstwa leasingowego. W leasingu opłaty wehikułów są o około 10 procent wyższe od przeciętnego zakupu. Biznesmen ma zobowiązanie spłacania rat w przypadku utraty pojazdu.

Źródło: go-leasing.pl