Alimenty kraków

Obowiązek alimentacyjny to konieczność dostarczania środków utrzymania i wychowania potomstwu. Powinność ta ciąży najczęściej na rodzicu, który nie mieszka z dzieckiem. Szczególnie ważnym w przebiegu procesu jest spokój oraz gwarancja, że finalnym efektem sprawy będzie odpowiednia wysokość alimenty kraków, tak by dziecko mogło uzyskać wszystkie niezbędne środki do życia. Przeprowadzenie procesu alimentacyjnego warto jest powierzyć osobom, które specjalizują się w dziedzinie prawa cywilnego i pomogą w wyegzekwowaniu wystarczającej sumy alimenty kraków w trakcie procesu.

Etapy procesu alimentacyjnego

Na samym początku strona powodowa ma konieczność złożenia wniosku o alimenty kraków. W powyższym dokumencie należy szczegółowo opisać wszystkie koszty utrzymania dziecka, w który się wlicza koszt wyżywienia, koszt placówki edukacyjnej, finanse na rekreację oraz zajęcia dodatkowe. Rzetelne wyodrębnienie wszystkich kosztów pozwala na realną ocenę faktycznych potrzeb dziecka i zwiększa prawdopodobieństwo uzyskania wyższej kwoty alimentów. 

Alimenty kraków

Postępowanie dowodowe w trakcie procesu

W trakcie rozprawy ustalany jest również, czy faktycznie strona pozwana powinna pokryć wyższą kwotę utrzymania dziecka, czy może przekazać jedynie połowę tej kwoty. Konieczność przekazywania połowy kosztów alimentacyjnych jest wyznaczana w sytuacji, gdy kontakty z dzieckiem są ustalone po połowie na każdego rodzica. Natomiast sam proces weryfikowania odpowiedniej wysokości alimenty kraków jest regulowany w trakcie postępowania dowodowego. 

Gdyby potrzebowali Państwo doradztwa w sprawach alimentacyjnych, zapraszamy do zapoznania się z naszą propozycją na stronie internetowej: https://kancelariafojtik.com/