Warianty leasingu

Leasing czerpie od angielskiego słowa lease które oznacza pożyczyć. Leasing to układ stosunków cywilnoprawnych. Leasing samochodów osobowych zajmuje się wynamowaniem ich ich jednostce prowadzącej aktywność gospodarczą.
dzierżawa auta
Z leasingu korzysta większość biznesmenów. W Polsce leasing polega na odpłatnym korzystaniu wozu przez leasingobiorcę. Leasing może obejmować też leasing samochodów dostawczych oraz ciężarowych. Leasing samochodu osobowego zdołamy rozdzielić na leasing operacyjny, finansowy, zwrotny i konsumencki. W trafie leasingu operacyjnego, samochód jest częścią majątku leasingodawcy. W pieniężnym zaliczany jest do dostatku leasingobiorcy. W leasingu zwrotnym biznes nie posiada gotówki, a ma środki trwałe i oddaje je za gotówkę. Leasing konsumencki nazywany jest także osobistym. W Polsce ten gatunek występuje okazjonalnie oraz zwracany jest do jednostek, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Leasing jesteśmy w stanie podzielić na przystępny oraz pośredni. W bezpośrednim wytwórca zawiera kontrakt wprost z użytkownikiem. W wypadku leasingu pośredniego udział bierze przedsiębiorstwo leasingowe.
leasing samochodów dostawczych zapewnia możliwość rozliczenia podatku VAT oraz zmniejszenie obciążeń fiskalnych. Nie wymaga od przedsiębiorcy inwestycji wysokiego kapitału. Przeważnie leasingowi podlegają przedmioty konsumpcyjne, Posiadłości i obiekty inwestycyjne. Kontrakt leasingu regulowana jest w nakazach Kodeksu cywilnego. Leasing samochodu jest korzystniejszy od kredytu oraz powiązany jest z mniejszymi formalnościami. w trakcie leasingu prawntym właścicielem wozu jest firma leasingowa. Wiąże się to z miarodajnymi ograniczeniami. Przykładem wozu nie mogą użytkować osoby trzecie. Biznesmeni biorący leasing mogą zdobyć m. in. automobil zastępczy. Leasing przeznaczony jest dla małych oraz średnich jednostek. Jedną z największych wad leasingu jest ryzyko utraty pieniędzy w trafie bankructwa firmy leasingowej. W leasingu zapłaty pojazdów są o około dziesięć procent wyższe od przeciętnego zakupu. Przedsiębiorca ma obowiązek spłacania rat w trafie utraty pojazdu.Źródło: go-leasing.pl