Transformatory separacyjne

Transformatory separacyjne są stosowane w przemysłowych urządzeniach zasilających niskiego napięcia. Są niezbędne do ochrony użytkowników maszyn przed porażeniem prądem, dlatego zwykle można je spotkać w rozdzielnicach w zakładach produkcyjnych. Warto pamiętać, że urządzenia te różnią się od transformatorów bezpieczeństwa.

Transformatory separacyjne

Cechy transformatorów separacyjnych

Transformatory separacyjne to zwykle silniki, które pozwalają na zmianę napięcia prądu przemiennego od niskiego do wysokiego lub odwrotnie. Urządzenie to składa się z uzwojenia pierwotnego, to znaczy uzwojenia podłączonego do źródła napięcia i uzwojenia wtórnego, którego napięcie zmieniło się. Do działania niezbędny jest również rdzeń ferromagnetyczny, czyli część obwodu powoduje indukcję elektromagnetyczną, w wyniku czego powstaje napięcie.

W przypadku transformatora izolującego napięcie wyjściowe jest równe napięciu wejściowym, to znaczy przełożenie urządzenia wynosi 1. Jeśli obecne napięcie się nie zmienia, po co w ogóle używać takich maszyn? Transformatory separacyjne służą jako element ochrony przeciwporażeniowej. Istotą jego działania jest zamknięcie ścieżki powrotnej prądu rozruchowego, który może przepłynąć przez użytkownika do ziemi, a następnie powrócić do źródła zasilania. Osiąga się to w szczególności dzięki zastosowaniu izolacji galwanicznej między uzwojeniem pierwotnym a uzwojeniem wtórnym.

Zastosowanie transformatorów separacyjnych

Transformatory separacyjne są szczególnie przydatne w miejscach, w których występuje wysokie ryzyko porażenia prądem, na przykład ryzyko porażenia prądem spowodowane uszkodzeniem izolacji przewodów. Sprzęt znajduje zastosowanie w pomieszczeniach o dużej wilgotności, zbiornikach magazynowych i silosach wykonanych z metalu oraz maszynach do montażu lub remontów. Ten typ transformatora jest dostępny w wersjach jednofazowych lub trójfazowych, dzięki czemu można go dostosować do własnych potrzeb.

Przenośne transformatory separacyjne to osobna kategoria stosowana w celu zapobiegania porażeniom prądem elektrycznym podczas korzystania z elektronarzędzi dużej mocy. Są to małe i lekkie urządzenia o zakresie mocy 1500-2800 VA i można je łatwo przenosić w dowolne miejsce. Nadają się do zapewnienia ciągłej lub przerywanej pracy urządzeń elektrycznych.

dowiedz się więcej na: https://www.eltii.pl/