Oświata w naszym kraju

W mediach coraz nagminniej słychać rozmyślania znawców i polityków na kwestię potrzeby restrukturyzacji polskiej edukacji. Mimo iż polska młodzież poprawnie wypada na tle swoich rówieśników z zagranicy, jest równolegle bardzo wątle przygotowana do rozpoczęcia studiów wyższych i zapoczątkowania kariery zawodowej.

Modernizacja

Niemal wszelkie gmachy szkolne w Polsce zarządzają nowoczesnym zapleczem informatycznym. Wydawać by się mogło, że polskie szkolnictwo jest wówczas wystarczająco nowoczesne. Nic pomimo tego po informatyzacji gmachów szkolnych, jeśli projekty kształcenia większości z przedmiotów w dalszym ciągu zostają niesłychanie anachroniczne. To właśnie one winny zostać modernizowane i dopasowane do zapotrzebowania rynku pracy. W obecnej budzie edukacja bowiem bezustannie podtrzymuje się na kumulowaniu informacji encyklopedycznej. Rynek pracy natomiast pragnie nade wszystko pracowników umiejących wyszukiwać i szacować pozyskane dane. Współczesne świadectwa szkolne nie ukazują biegłości szczegółowego i treściwego myślenia, a poniekąd zdolność zapamiętywania zdobytej znajomości.

krzesła szkolne

Krzesła szkolne

Razem z unowocześnieniem programu edukowania potrzebna jest reforma kształcenia nadchodzących nauczycieli. Eksperci przez lata głoszą, że młodzi belfrzy są marnie przygotowywani mentalnie i merytorycznie do prowadzenia nauki. Większość z nich nie zna fundamentalnych mechanizmów metodycznych pozwalających na wydajne przekazywanie informacji młodym osobą. Prócz edukowaniem treściowym, pedagogi potrzebują też pomocy w artykułach szkolnych. Porządne krzesła szkolne nie zaledwie ulżą im w prowadzeniu lekcji, pomimo tego nade wszystko nakłonią ich do dalszego rozwijania swojej edukacji. Największą bowiem skazą dzisiejszych szkoleniowców jest wspieranie się jedynie na wiadomościach, które uzyskali w trakcie studiów. Natomiast świat się ciągle polepsza. Wie o tym młodzież, która na co dzień użytkuje z internetu. Porządny belfer nie może wobec tego pozostawać z tyłu za własnymi uczniami. Nieustanne samokształcenie jest albowiem warunkiem dzisiejszej szkoły.

pomoce dydaktyczne dla nauczycieli