Kilka słów o certyfikach językowych

W nowoczesnych czasach już od najmłodszych lat uczy się ludzi języków obcych. Nauka angielskiego stała się otwarcie globalna a także można ją zapoczątkować nawet w wieku niemowlęcym (!) Jeszcze większą wziętością cieszą się również języki egzotyczne – takie jak język chiński, japoński, arabszczyzna bądź hebrajski. Na pewno znajomość kilku języków cudzoziemskich to ważki atut w życiorysie a także chlebodawcy zwracają na to szczególną uwagę. Sprawdziany językowe asystują nam od początku lekcji języków zagranicznych – szczególnie jeśli uczymy się w szkołach prywatnych.|Należałoby podkreślić, że egzaminy oraz testy towrzyszą nam przez cały okres nauki języka. Na ich osnowie i w oparciu o osiągnięte efekty dostajemy certyfikaty językowe, jakie usankcjonują naszą znajomość języka na ustalonym poziomie. O ile sprawdzian maturalny wymierza wyłącznie nasze umiejętności w skali procentowej, na uczelniach spotkamy się już z nieco inną oceną naszej wiedzy. Rzeczowo na wszelkim kierunku w programie widnieje odpowiedzialny lektorat z języka angielskiego. Po całym cyklu kształceń, w dalszym ciągu czekają nas egzaminy językowe, testy oraz sprawdziany. Następnie otrzymujemy certyfikaty językowe – w zależności od pułapu sprawdzianu, do jakiego podchodziliśmy. Poziomy zdolności językowej oznaczane są wielką literą – odpowiednio A, B albo C, a potem przypisuje się do nich odpowiednią cyfrę. Jeśli rozmyślamy o studiach za granicą, trzeba szykować się na to, iż będziemy musieli przekazać inne egzaminy lingwistyczne – zwykle uczelnie definiują to przedtem. W przypadku języka angielskiego najpopularniejsze będą sprawdziany: FCE, CAE i CPE. To właśnie certyfiklaty językowe honorują nam określić jaka w rzeczywistości jest własna wiedza obcej mowy. Dzięki temu możemy się dowiedzieć, z jakim działem radzimy sobie porządnie, a które obszary nauki potrzebują wciąż wspierającej pracy. Żródło: https://linguru.pl