Jakie prawa posiada prywatny detektyw


Detektywi na ogół wynajmowani bywają do rozwiązywania skomplikowanych spraw, a czasem kooperują z służbami śledczymi. W naszym państwie powstaje coraz to więcej biur detektywistycznych, gdyż pomoce przez nie świadczone są coraz mocniej atrakcyjne. Duży wkład w ich promowaniu poniosły seriale o śledczych, niewiele osób jednakowoż domyśla się, jakie prawa posiada prywatny śledczy. Rzeczywistość bardzo odbiega od tego, co zdołamy zobaczyć w tlewizji, zaś uprawnienia osób świadczących usługi śledcze wcale nie są takie duże, niczym mogłoby się wydawać.

Uchwalono ustawę, jaka szczegółowo określa które przywileje oraz powinności mają jednostki oferujące usługi detektywa. Detektyw nie może używać źródeł informacji zarezerwowanych jedynie dla właściwych służb. Nie przestrzeganie tegoż prawa może owocować wysoką grzywną albo nawet pojściem do więzienia. Oczywiście w szczególnych wypadkach sąd może pozwolić na zdobycie takich danych, wykonuje to niemniej jednak z oporem. W naszym kraju prywatni śledczy nie dostają taryfy ulgowej u służb śledczych, zaś policja nie może ujawniać im wielu danych np. osobowych. Prywatny detektyw jest zmuszony za każdym razem nosić ze sobą dokument, który zawiera jego imię i nazwisko i dodatkowo nazwę agencji wydającej licencję. Oprócz tego, ktokolwiek, kto świadczy usługi detektywistyczne, winien regularnie składać raporty na temat dochodzenia, jakie po przeprowadzeniu sprawy powinny być przedstawione zleceniodawcy. Takie dokumenty są skrupulatnie analizowane i można je traktować w charakterze dowodu na rozprawie. Prywatni śledczy muszą wykonywać swoje obowiązki starannie oraz są zmuszeni respektować prawa człowieka. Źródło, z jakich pochodzą informacje i kontekst śledztwa powinny zostać niewiadomą. Co więcej, w sytuacji gdy zlecenie jest nieetyczne lub wbrew prawu, na detektywie ciąży obowiązek zignorowania go.

Żródło: veritas24.pl