Gospodarka odpadami a uniknięcie opłaty produktowej

W dzisiejszych czasach przedsiębiorcy muszą zmagać się z wieloma problemami.

Jednym z nich jest gospodarowanie odpadami, które powstają w cyklu produkcji. Odpady wiążą się nierozłącznie z karami, które każdy właściciel firmy chce ominąć, dlatego wielu z nich zastanawia się jak uniknąć opłaty produktowej.

Opłata produktowa jest to kara, która jest naliczana przedsiębiorcom, którzy nie spełniają wymogów ustawy o gospodarowaniu odpadami. Ustawa ta mówi, że każdy, kto wprowadza na rynek produkty w opakowaniach, powinien osiągnąć pewien poziom odzysku oraz recyklingu. Kara naliczana jest również wtedy, kiedy przedsiębiorstwo stosuje recykling, ale liczba odzyskanych opakowań jest zbyt mała. Więc jak uniknąć opłaty produktowej?

Istnieje na to kilka sposobów.

Pierwszym z nich jest przeniesienie odpowiedzialności odzysku i recyklingu opakowań na firmę zewnętrzną (tzw. outsourcing), która przejmie obowiązek gospodarowania odpadami firmy. Przykładem takiej firmy może być na przykład organizacja odzysku opakowań. Dzięki temu zarząd przedsiębiorstwa nie musi przejmować się jak uniknąć opłaty produktowej, a może skupić się np. na zwiększeniu produkcji, dzięki czemu przedsiębiorstwo może zwiększyć efektywność oraz zysk. Wadą takiego rozwiązania jest ilość informacji, które przedsiębiorstwo musi przekazać firmie zewnętrznej.

Drugim sposobem jak uniknąć opłaty produktowej jest zmniejszenie liczby opakowań.

Według ustawy o gospodarowaniu odpadami, właściciel firmy, który w poprzednim roku kalendarzowym nie wytworzył więcej niż 1 ton opakowań, jest zwolniony z uiszczenia opłaty produktowej. Niestety sposób ten wiąże się ze zmniejszeniem ilości produkcji bądź ze zminimalizowaniem opakowań, które są dobrym materiałem reklamowym dla danego produktu.
Odzysk i recykling wewnątrz firmy jest kolejnym sposobem na to jak uniknąć opłaty produktowej. Sprawdza się on w dużych przedsiębiorstwach, które produkują bardzo dużo odpadów. Warto wtedy powołać osobny dział wewnątrz spółki, który zajmie się gospodarowaniem odpadami. Zaletą takiego działania jest to, że przedsiębiorstwo nie tylko ma kontrolę nad recyklingiem, ale również nie musi udostępniać wielu poufnych informacji zewnętrznym firmom.
Przedsiębiorstwa produkcyjne zawsze będą wytwarzać pewien poziom odpadów, co wiąże się nierozłącznie z karami, które naliczane są, jeśli firma nie wywiązuje się z ustawy o gospodarowaniu odpadami.

Dlatego już od założenia przedsiębiorstwa powinniśmy rozważyć jak uniknąć opłaty produktowej.