Zbiór przydatnych porad dotyczących ewidencji czasu pracy.

Ewidencja czasu pracy a polskie prawo

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem pracy firma, która zatrudnia pracowników, ma obowiązek prowadzić ich ewidencję czasu pracy. Prowadzi się ją po to, by prawidłowo ustalić wysokość przysługującego wynagrodzenia, a także innych świadczeń związanych z pracą. Co ważne obowiązek prowadzenia takich ewidencji dotyczy wszystkich pracodawców. Nie ma zatem znaczenia, czy zatrudnia on jednego, pięciu czy osiemdziesięciu pracowników. Ewidencja czasu pracy musi być prowadzona w formie imiennej karty, która przypisana jest do danego pracownika. Nie ma jakiegoś z góry ustalonego wzoru. Każdy zakład pracy może zatem sam wymyślić jej wzór, ważne by posiadała wszystkie wymagane informacje.
ewidencja czasu pracy

Jak prowadzić ewidencję czasu pracy

Ewidencja może być prowadzona ręcznie, lub w formie elektronicznej. Jeśli pracodawca zdecyduje się na elektroniczne prowadzenie kart czasu pracy to musi mieć możliwość sporządzenia wydruku tej karty na życzenie osoby uprawnionej do dokonywania kontroli. Karta powinna zawierać informację ile godzin, w danym dniu pracy, przepracował konkretny pracownik. Ewidencja musi być prowadzona przez cały okres zatrudnienia każdego pracownika. Nie ma znaczenia to czy pracownik zatrudniany jest na cały etat, czy też na jakąś część etatu. Trzeba mieć na uwadze, że to karta pracy jest podstawą ewidencją, stanowiącą dowód w sprawie. Chodzi tutaj zarówno o ewentualne roszczenia pracownika względem pracodawcy, np. o niewypłacone nadgodziny, ale także jeśli będzie miała miejsce kontrola z inspekcji pracy. Należy zatem, takie ewidencje, przechowywać w odpowiedni sposób, nie tylko w okresie zatrudniania danego pracownika, ale także po ustaniu stosunku pracy.

Zmiany w prawie w 2018 roku

Warto pamiętać także o tym, że od początku 2018 roku ewidencje czasu pracy trzeba prowadzić także dla osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej- chodzi oczywiście o umowę zlecenie. Ma to związek z prowadzeniem minimalnej stawki godzinowej dla tego rodzaju umów. Identycznie, jak w przypadku normalnej umowy o pracę, to ewidencja stanowi podstawę do naliczenia wynagrodzeń w przypadku zleceń.