Czym są testy penetracyjne?

Badania PT, czyli badania penetracyjne, używane są w celu demaskowania nieciągłości towaru (nieciągłości spawalniczych), jakie wydobywają się na nawierzchnię złącza spawnego. Wykonuje się je z reguły po przeprowadzeniu poprzedzającego badania wizualnego połączenia spawnego. Metoda ta używana jest zwykle pod adresem towarów, które nie są zbyt silnie porowate a także pokazują bierność na oddziaływanie mediów badawczych. Zdołamy przyłączyć do nich szczególnie materiały metalowe a także rożnego rodzaju ceramikę, odlewy lub odkuwki.

Zanim przystąpimy do przeprowadzenia badania penetracyjnego, powinno się wpierw oczyścić i wysuszyć testowaną powierzchnię. Potem występuje nanoszenie wchodzących w nieciągłości nawierzchniowe penetratów. Później, po pewnym czasie, występuje skasowanie nadmiaru penetratu i również naniesienie wywoływacza. Jego zadaniem bywa pochłonięcie pozostającego w szczelinach penetratu, co prowadzi do ujawnienia powstałych w artykule nieciągłości.

Do niewątpliwych plusów badań penetracyjnych zaliczymy przykładowo względną prostotę realizowania, zdolność do dostrzegania niezwykle drobnych, nieznacznych niedoskonałości. Nie bez znaczenia ostaje również to, iż umożliwiają one ocenę dużej powierzchni materiału przy względnie niewielkich wydatkach. Rezultaty badania pozyskiwane bywają nieomal natychmiastowo, bezpośrednio na analizowanej nawierzchni, co gwarantuje widzialny obraz miejsca niepoprawności.

Badania penetracyjne mają też pewne ograniczenia. Zdołają na przykład dekonspirować wyłącznie wady, które bywają otwarte na nawierzchnię. Preparowanie robocze powierzchni przed testowaniem może być czasochłonne, a łatwopalność a także toksyczność oparów używanych środków chemicznych zdoła stanowić ryzyko dla życia lub zdrowia finalizujących testów. Z tej przyczyny też winny być one dopełniane wyłącznie przez stosownie przeszkolonych specjalistów.