Czym jest smog i w jaki sposób mu zapobiegać?

Media naszych czasów trąbią na alarm, iż smog truje nasze otoczenie. Dotyczy to w zasadzie większych miast, takich jak Warszawa, Kraków, Łódź, Rybnik. Z poprzednich testów wynika, że największe stężenie zanieczyszczeń w powietrzu w bieżącym roku kalendarzowym odnotowano w Krakowie. W stosunku z znaczącym stężeniem zanieczyszczeń rekomendowano aby ludzie zamieszkujący tereny skażone smogiem nie otwierali okien w celu przewietrzenia mieszkania, unikali aktywności fizycznej na dworze, a również nie chodzili za długo na wolnym powietrzu.

 pone kraków


Dyrektywy takie zostały skierowane zasadniczo do jednostek w największym stopniu wrażliwych na schorzenia tudzież infekcje, czyli do osób starszych, dzieci oraz kobiet przy nadziei. Czym jest więc ten „okropny” smog, zatruwający nam powietrze, uprzykrzając nam, ludziom los? Azaliż faktycznie jest on zagrożeniem dla ludzkiego zdrowia, natomiast w szerszej perspektywie może być niebezpieczeństwem dla naszego życia? Czy to raptem bajeczka opowiadana wszędzie na potrzeby napędzania rynku? Jak głosi Encyklopedia Polskiego Wydawnictwa Naukowego, smog jest to nienaturalne zjawisko pogodowe w postaci mgły, mającej w sobie skażenia atmosfery. Da się wyróżnić dwa typy smogu: smog fotochemiczny i smog kwaśny. Smog kwaśny jest to mgła fabryczna, która zawiera zasadniczo dwutlenek siarki i dwutlenek węgla oraz pyły i sadzę. Smog fotochemiczny jest to smog korodujący, którego głównymi elementami są aktywne chemicznie związki organiczne, to znaczy nadtlenki, aldehydy i ozon, tlenek węgla, tlenki azotu. W związku z tym kierując się wymienionymi definicjami smogu wolno zdecydować się na wniosek, iż smog to nie fikcyjny produkt czyjeś wyobraźni, a realne ryzyko dla ludzi. Duże aglomeracje, w tym również Karków stworzyły spoty społeczne a także plany, mające za zadanie złagodzenie występowania skażeń. Jednym z takich projektów jest Program Ograniczania Niskiej Emisji dla miasta Krakowa, w skrócie pone kraków.