Czym jest Krajowej Izbie Odwoławczej

Każde jednostki budżetowe, przy wypożyczaniu firm zewnętrznych do określonych zadań, zobowiązane są do rozpisania przetargu zgodnie z regulacją o zapotrzebowaniach publicznych. Do licha i trochę firm pobiera w nich uczestnictwo, albowiem rocznie jest tego rodzaju przetargów nader dużo. Jakkolwiek szkoły czy ulice od zawsze pożądają remontów. Co Jednakowoż w przypadku, kiedy dany przetarg, w którym braliśmy uczestnictwo, został zaaranżowany błędnie?


prawnik

Dobrą urzędem w takim wypadku jest Krajowa Izba Odwoławcza. Jest to organ do jakiego można zanieść odwołanie w sprawie niepoprawności działań podlegających pod ustawę o zamówieniach publicznych. reprezentacja KIO prawnik winnaś złożyć w odpowiednim terminie od momentu obwieszczenia bądź zwieńczenia publicznego przetargu. Termin ten podlega od tego czego traktuje odwołanie.


Warto, ażeby w takim wypadku złożył unieważnienie do KIO prawnik, jaki zadba o poprawność formalną wniosku oraz przypilnuje adekwatnych terminów. W ten sposób unikniemy sytuacji, gdy nasze unieważnienie zostaje odrzucone z powodu nie dopełniania wymogów formalnych. Jak nasze odwołanie zostanie przyjęte, w takim razie czeka nas wciąż przeanalizowanie sprawy przez izbę. W ciosie rozprawy nasza delegacja KIO prawnik także będzie przydatny.


Naturalnie selekcjonujmy kancelarię prawną wyróżniającą się w postępowaniach z zakresu zleceń publicznych. Jest to albowiem nieco osobliwy zakres prawa. Jeśli bierzemy uczestnictwo w przetargach publicznych powinno się także samemu się z nim poznać. Będziemy w takim razie zadecydowanie bardziej świadomi tego jakie wymogi są stawiane obu stronom takiego postępowania. I w razie jakichkolwiek nieścisłości będziemy posiadać wiedze gdzie i w którym trybie przysługuje nam prawo do docierania swoich praw. Wskazane jest użytkować z pomocy prawnej, w szczególności podczas gdy posiadamy usprawiedliwione podstawy ażeby sądzić, iż postąpiono niezgodnie z kodeksem prawa.

Źródło:http://blog.brevells.pl