Czy opłaca się zgłosić do biura detektywistycznego?


Prywatni śledczy najczęściej wynajmowani są do rozwiązywania ciężkich spraw, a niekiedy współpracują z służbami śledczymi. W naszym państwie tworzy się coraz więcej biur detektywistycznych, ponieważ pomoce przez nie oferowane stają się bardziej popularne. Szeroki wkład w ich promowaniu poniosły filmy kryminalne, mało ludzi aczkolwiek domyśla się, jakie prawa posiada prywatny detektyw. Świat realny ogromnie odbiega od tego, co możemy dojrzeć na monitorze, zaś przywileje ludzi świadczących usługi detektywistyczne zupełnie nie są tak rozległe, niczym mogłoby się wydawać.

W życie weszła ustawa, jaka dokładnie określa jakie prawa i zobowiązania posiadają jednostki świadczące usługi detektywistyczne. Śledczy nie zdoła używać źródeł informacji zarezerwowanych jedynie dla właściwych służb. Złamanie tegoż zakazu może skutkować wysoką grzywną albo też pozbawieniem wolności. Naturalnie w nadzwyczajnych wypadkach sąd zdoła pozwolić na otrzymanie tych informacji, robi to niemniej z oporem. W naszym państwie prywatni detektywi nie dostają łatwo u służb śledczych, zaś policja nie może ujawniać im znacznej ilości informacji np. osobowych. Detektyw jest zmuszony stale mieć ze sobą dokument, który zawiera jego dane personalne oraz nazwę agencji wydającej licencję. Oprócz tego, każdy, kto oferuje usługi detektywistyczne, powinien normalnie składać protokoły na temat śledztwa, jakie po przeprowadzeniu sprawy należy przedłożyć klientowi. Takie raporty są skrzętnie analizowane i mogą być rozpatrywane w charakterze dowodu w sądzie. Prywatni śledczy są zobowiązani wykonywać swoje obowiązki sumiennie a także muszą respektować prawa człowieka. Źródło, z jakich pochodzą informacje oraz okoliczności śledztwa powinny zostać nieznane. W dodatku, w przypadku kiedy śledztwo jest nieetyczne bądź niezgodne z prawem, nad detektywem ciąży obowiązek odrzucenia go.

Żródło: veritas24.pl